XXX sesja RADY POWIATU w Ostrołęce – 29 marca 2017r.

Comments are closed.Zadanie publiczne pt. „Gmina Olszewo-Borki w obiektywie” jest współfinansowane przez Gminę Olszewo-Borki.