Zadanie publiczne pt. „Gmina Olszewo-Borki w obiektywie” jest współfinansowane przez Gminę Olszewo-Borki.